آبشار تن نگا چانگ در استاد سونگکلا

آبشار تون نگا چانگ (Ton Nga Chang) یکی از زیباترین آبشارهای جنوب تایلند است. این آبشار…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.