آبشار واجیراتان در چیانگ‌مای

آبشار واجیراتان در پارک ملی دوی اینتانون، در حدود ۸۱ کیلومتری شهر چیانگ مای در شمال…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.