آبشار پا دوک سیو در استان چیانگ‌مای

آبشار باشکوه پا دوک سیو (Pha Dok Siew Waterfall) در بلندترین کوه تایلند با ارتفاع ۲،۵۶۵…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.