آبشار پا روم یِن در استان اوتای تانی

آبشار پا روم یِن در غرب استان اوتای تانی قرار دارد. منطقه ای کاملاً کوهستانی اما…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.