تیپکو خطوط تولید آبمیوه‌های تقویت کننده سیستم ایمنی برای مبارزه با کویید ۱۹ راه اندازی می‌کند

تیپکو، بزرگترین تولیدکننده آبمیوه در تایلند، متعهد شده پس از راه‌اندازی ۲ خط تولید جدید برای…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.