بیمارستان‌های خصوصی از بیماران کرونایی هزینه‌ای دریافت نخواهند کرد

دفتر امنیت ملی سلامت تایلند (NHSO) از بیمارستان های خصوصی خواسته است از بیماران کرونایی برای…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.