بانکوک رتبه نخست برای دیجیتال نومدها را در آسیا کسب کرد

طبق مطالعات انجام شده توسط وبسایت Resume.io، سازنده رزومه آنلاین مستقر در هلند، بانکوک محبوب ترین…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.