شناسایی ویروس جهش‌یافته آفریقای جنوبی در تایلند

تایلند نوع آفریقای جنوبی ویروس کرونا را در میان گروهی از مهاجران غیر‌قانونی در استان ناراتیوات…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.