آلودگی هوا در ۴۵ منطقه بانکوک به سطح ناسالم رسید

اداره کاهش آلودگی هوا گزارش داد که کیفیت هوا در ۴۵ منطقه بانکوک و حومه آن…

مقامات تایلند نسبت به آلودگی هوا در بانکوک و شهرهای دیگر هشدار دادند

مقامات تایلند هشدار داده اند که میزان ذرات معلق در بانکوک و سایر نقاط تایلند در…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.