پوکت به حالت آماده باش درآمد

جزیره پوکت پس از ورود یک مسافر آلوده به ویروس کرونا که توسط هواپیمایی تای اسمایل…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.