آخرین آمار رسمی واکسیناسیون در تایلند

تایلند تاکنون از آغاز طرح ملی واکسیناسیون از ۷ ژوئن ۲۰۲۱، حدود ۴۳/۱۹۵/۹۱۰ دوز واکسن کویید…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.