سفر به اتحادیه اروپا از تایلند محدود شد

کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافق کرده اند که تایلند را از لیست کشورهایی که مسافران می…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.