احزاب مخالف تایلند انتخابات را بین ماه مارس و ژوئیه سال ۲۰۲۲ پیش بینی می کنند

انتخابات بعدی تایلند ممکن است تا ۴ ماه دیگر برگزار شود و احزاب اپوزیسیون کشور انتخابات…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.