اداره مهاجرت تایلند سامانه جدید گزارش ۹۰ روزه خود را راه اندازی کرد

سامانه جدید اداره مهاجرت تایلند در بخش خدمات آنلاین وب سایت این اداره با انتخاب فرم…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.