ساحل چالاتات در استان سونکلا

ساحل چالاتات یک ساحل طولانی است که با ساحل سامیلا به همدیگروصل شده اند. این ساحل…

ساحل ساکوم در استان سونکلا

ساحل ساکوم یکی از جاذبه های گردشگری معروف منطقه تِپا در استان سونکلا است که در…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.