خانه تاریخی ویچایِن در استان لوپبوری

خانه ویچایِن مکانی برای پذیرش مقامات نظامی و سفرا بود که در جاده‌ای به همین نام…

کاخ پادشاه نارای در شهر لوپبوری

کاخ پادشاه نارای در شهر لوپبوری تایلند توسط پادشاه نارای بزرگ، پادشاهی که از ۱۶۵۶ تا…

راه آهن شناور در استان لوپبوری

لوت فای لوی نَم یا راه آهن شناور یکی از جاذبه های استان لوپبوری می باشد.…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.