آبشار تات تون در استان چایاپوم

استان چایاپوم (Chaiyaphum) اغلب مورد توجه گردشگران قرار نمی گیرد. اکثر مردم هرگز به این استان…

صخره های سنگی مو هین کائو در استان چایاپوم

صخره های سنگی مو هین کائو که لقب استون هنج تایلند را به آن می دهند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.