جزیره ماترا در استان چومپون

جزیره ماترا (Ko Mattra) یا جزیره سوماترا که محلی ها «جزیره تونگ گوی» نیز می نامند،…

چشم‌انداز دوی تاپانگ در استان چومپون

چشم‌انداز دوی تاپانگ، معروف به دید گاه «دریای مه» در ۷۹ کیلومتری جنوب شهر چومپون، تایلند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.