تایلند محموله ۳۱۵ کیلوگرمی هروئین را که به مقصد استرالیا بود کشف و ضبط کرد

مقامات گمرک در تایلند بزرگترین کشف هروئین در سال جاری را گزارش کردند. محموله حدود ۳۱۵…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.