اعتراضات روزانه در سراسر تایلند تا زمان استعفای نخست وزیر ادامه خواهد داشت

فعالان ضد دولتی تایلند وعده داده اند که اعتراضات هر روز در سراسر کشور برگزار می…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.