تایلند تنها کشور جنوب شرقی آسیا است که هرگز تحت استعمار یک قدرت اروپایی قرار نگرفت

مردم تایلند به طور قابل توجهی به فرهنگ و میراث خود افتخار می کنند، و اگر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.