کارگران جنسی و کارکنان بار‌ها در بانکوک خواستار کمک مالی ماهانه شدند

کارگران مراکز تفریحی شبانه در بانکوک امروز ۲۹ ژوئن با به همراه داشتن کفش‌های پاشنه بلند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.