رهبر اعتراضات تایلند: تا زمانی که به قید وثیقه آزاد شوم، اعتصاب غذا خواهم کرد

جلسه دادگاهی رهبران اعتراضات تایلند دیروز (دوشنبه) به اتهام شورش و توهین به پادشاهی این کشور…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.