بانکوک جشن سونکران را لغو و اماکن تفریحی در جاده کائوسان را تعطیل خواهد کرد

شهرداری کلانشهر بانکوک تصمیم گرفته است تمامی فعالیت های برنامه ریزی شده برای جشنواره سونکران در…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.