تایلند رتبه اول در آسیا و پنجم جهانی را در شاخص امنیت جهانی بهداشت کسب کرد

شاخص امنیت جهانی بهداشت چند روز پیش منتشر شد. از میان ۱۹۵ کشور، تایلند امسال در…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.