ایرانیان خارج از کشور از طریق سامانه میخک می‌توانند استعلامات لازم را برای ورود به کشور انجام دهند

دکتر امیرعبدالهیان درباره چگونگی ورود ایرانیان خارج‌نشین به کشور اظهار کرد: در مورد سفر اتباع ایرانی…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.