آشنایی با خوراک مناطق شمالی و شمال شرقی تایلند

خوراک و غذا‌های برآمده در شمال تایلند برگرفته از آب و هوای متغیر و محصولات متنوع…

بازگشایی مدارس در کورات به تعویق افتاد

بسیاری از مدارس در استان ناکون راتچاسیما افتتاح ترم جدید مدارس را از روز دوشنبه به…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.