پرواز بادبادک ها بر فراز مرکز خرید آیکون سیام در بانکوک

آیکون سیام لوکس ترین مرکز خرید بانکوک، محل پارک کنار رودخانه خود را به زمین بازی…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.