بازار آخر هفته چاتوچاک از اواسط آوریل، شش روز در هفته باز خواهد بود

شهرداری کلانشهر بانکوک تصمیم گرفته است محدودیت های کرونایی اعمال شده در بازار چاتوچاک را کاهش…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.