گزارش تیم ایرانیان تایلند از بازار ساحلی یودپیـمَن در بانکوک

بازار Yodpiman River Walk که معمولا به یودپیمَن (Yodpiman) کوتاه می شود، یک مرکز تجاری با…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.