بازار شناور دمنئن سدوک در استان راتچابوری

بازار شناور دَمنئن سَدوک (Damnoen Saduak) یک بازار شناور در استان راتچابوری، در حدود ۱۰۰ کیلومتری…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.