پیش بینی بهترین و بدترین سناریوها برای بازگشایی مجدد تایلند

به گفته شورای گردشگری تایلند، بهترین حالت برای بازگشایی مجدد کشور، ورود ۳ میلیون گردشگر خارجی…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.