کدام مناطق گردشگری تایلند امسال بازگشایی می‌شوند؟

بنا به گفته مقامات گردشگری تایلند، این کشور قصد دارد مرز‌های خود را به روی گردشگران…

بازگشایی پاتایا با بازگشایی آزمایشی جزیره لان کلید خواهد خورد

شهر ساحلی پاتایا در نظر دارد در آینده نه چندان دور قبل از گسترش بازگشایی سایر…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.