باغ استوایی نونگ نوچ در استان چونبوری

باغ استوایی نونگ نوچ (Nong Nooch Tropical Garden) یک باغ گیاه‌شناسی می‌باشد که در کشور تایلند…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.