دادگاه پرونده نخست وزیر به اتهام سوء مدیریت در بحران کووید ۱۹ را رسیدگی می کند

دادگاه کیفری فساد و پرونده های سوء رفتار روز جمعه شکایتی را که توسط حزب تای…

بحران کرونا و کاهش شاخص اعتماد مصرف کنندگان درتایلند

بر اساس نظرسنجی دفتر سیاست و استراتژی تجارت وزارت بازرگانی تایلند، شاخص کل اعتماد مصرف کننده…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.