برگزاری مراسم عروسی اینترنتی از طریق برنامه زوم در تایلند

زوج تایلندی در استان کُن گِن روز شنبه مراسم ازدواج خود را در هتلی در این…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.