رئیس بانک سیام می گوید؛ دیفای نمی تواند به طور کامل قانون‌گذاری شود

دکتر آراک سوتیوونگ، مدیرعامل SCB 10X و رئیس بانک سیام (SCB)، بینشی در مورد چگونگی رویکرد…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.