تایلند در شاخص کشورهای شکننده رتبه ۸۲ را کسب کرد

بنیاد صلح در گزارش جدید خود به بررسی کشور‌های مختلف جهان از نظر میزان شکنندگی نظام…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.