طرح بازگشایی پوکت تاکنون ۴۰۰ میلیون بات به اقتصاد این جزیره کمک کرده است

طرح گردشگری سند باکس پوکت در طی یک ماه به طور مستقیم و غیرمستقیم ۴۰۰ میلیون…

افزایش بدهی خانوار ممکن است بهبود اقتصادی تایلند را کندتر کند

شورای ملی توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند هشدار داده است که افزایش بدهی خانوارها ممکن است…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.