بوتان به تایلند واکسن قرض داد

به دلیل کمبود عرضه واکسن کویید ۱۹ در تایلند، کشور پادشاهی بوتان با ارسال ۱۵۰ هزار…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.