مجسمه بزرگ بودایی ماراویجایا در پوکت

بودای بزرگ پوکت، یک مجسمه بزرگ بودایی ماراویجایا در پوکت، تایلند است. این اثر به دست…

معبد بودای بزرگ سامویی

معبد بودای بزرگ (و یا معبد پرا یای) بر روی یک جزیره سنگی کوچک در شمال…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.