آسالها بوچا در تایلند چه روزی است؟

آسالها بوچا در تایلند یک روز مهم بودایی در آئین ترواده است که مراسم مربوط به…

معبد تونگ سی مئنگ در اوبون راتچاتانی

با نمایش ترکیبی از سبک‌های هنری لائوسی، برمه ای و تایلندی، معبد تونگ سی مئنگ (Wat…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.