پایان کار تایلند در المپیک توکیو با تاریخ سازی در تکواندو و بوکس

پس از دو هفته مأموریت شکار مدال، کاروان تایلند در المپیک توکیو به یک مدال طلا…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.