تاكسین شیناواترا به تایلند بر‌میگردد

نخست وزیر پیشین تایلند تاكسین شیناواترا عصر سه شنبه، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ در جریان صحبت های…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.