تحریم فود پاندا در پی اخراج کارمندی که در تجمعات ضد دولتی شرکت کرده بود

امروز یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تحویل غذا در بانکوک به کار کارمندی که…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.