وضعیت بحرانی کمبود تخت بیمارستانی برای بیماران کرونایی در بانکوک

وزارت بهداشت عمومی تایلند اعلام کرد، وضعیت تخت برای بیماران کویید ۱۹ در بانکوک در سطح…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.