برکناری ۱۰۸ افسر پلیس در تایلند

پلیس تایلند فاش کرد که در ماه آگوست ۱۶ افسر پلیس به دلیل تخلفات شدید انتظامی…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.