تنزیل رتبه تایلند در گزارش قاچاق انسان و حقوق بشر آمريكا

وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۱ ژوئیه بیست و یکمین گزارش سالانه خود در حوزه قاچاق…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.