31 نفر به دلیل مهمانی آخر شب در کلابی در تونگ لو دستگیر شد

روز شنبه پلیس ۳۱ نفر را به اتهام شرکت در مهمانی که در منطقه تونگ لو…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.