اتباع خارجی‌ برای دریافت واکسن در کجا باید ثبت نام کنند؟

بنا به گفته ناتاپانو ناپاکون، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، از ۷ ژوئن، اتباع خارجی‌ مقیم…

محتوای تولید شده در این رسانه محافظت می‌شود.